Lev livet fullt ut är en bok som jag har fått tipsad om flera gånger de senaste åren. Från människor i min närhet som lever i en anda av medveten närvaro och andlighet. Jag som för några år sedan var väldigt skeptisk mot allt vad tro och mystik handlade om blev ändå nyfiken. Dessa människor hade något jag ville ha. Det är därför en bok som har hängt kvar i mitt minne. Är du också nyfiken på medveten närvaro och andlighet?

Lev livet fullt ut - reaktionista.se

Att bli medveten om sina tankar

I min strävan efter att må bättre har jag insett att mitt tänkande är en nyckelfråga. Hur jag betraktar världen, bedömer den och människorna i den (inklusive mitt eget jag) styr hur jag mår. Under första läsningen var jag inte redo att ta till mig den på det sätt jag nu kan. Mitt behov av kontroll var större än min förmåga till tillit. Ändå fanns upplevelsen och idéerna kvar i mig, och dess frön har grott i mitt omedvetna. Jag har på andra vägar, genom meditation och andra andliga texter, har tagit mig närmare den medvetna närvaron. Jag har som Eckhart Tolle kallar det “gett mig hän och lämnat över“. Processen dit kan se så olika ut. Eckhart Tolle ger några verktyg till hur vi kan starta den resan mot medvetenhet.

Lev livet fullt ut - reaktionista.se

Att frigöra sig från intellektet

I Lev livet fullt ut beskrivs det hur vi kan befria oss från psykologisk smärta. När vi släpper taget om våra tankar och föreställningar öppnar sig något nytt. Det är inte en helt enkel uppgift, så klart. Boken är skriven som i en samtalsform bestående av frågor och svar. Tankarna både provocerar och väcker nya tankar, och genom provokationerna utmanas min självbild och mitt intellekt lite till hela tiden. Att “bara vara” och inte tänka är en svår konst, och ändå kanske den enklaste paradoxalt nog. Eckhart Tolle ger hopp och också stora utmaningar. I min läsning tycker jag att jag får ord på vad jag försöker uppnå och leva i.

Eckhart Tolle klargör också att kroppen är nyckeln till vår inre ocean av kunskap och vägen till sinnesro. Dessa ingångar eller portar, som han kallar dem, kan alla användas för att ta oss tillbaka till nuet, där inga problem finns. Det är bara i nuet som vi hittar glädjen och kan omfamna vårt sanna jag. (Ur förordet)

En kritisk blick på “Lev livet fullt ut”

Det är lätt att bli kritisk och slå ifrån sig. Jag väljer att hålla ett öppet sinne. Jag skulle ibland använda andra ord själv, beskriva det mer öppet. Ändå är det tankar som vägleder mig vidare i mitt andliga sökande. Kanske väcks det nya tankar, ett kärnbudskap att använda även för dig? Visdomen ligger ju också inom dig själv, vad du gör av orden.

Eckhart Tolle är mycket bestämd i hur han ser på andlighet och vägen dit. Det gör mig skeptisk ibland, eftersom jag har en tro på att alla människor behöver finna sin egen ingång. När jag låter det få vara “hans sanning” är det lättare att ta till mig boken, och skapa min egen sanning med inspiration från de tankar som väcks.

I vissa avsnitt stör jag mig på att han formulerar sig så heteronormativt, i motsatspar manligt och kvinnligt och pratar om kvinnors gemensamma smärta. Det är väl tyvärr inte den enda boken i världshistorien som använder sig av det synsättet. Jag försöker, i bokens anda, bortse från detta. Självklart behöver vi också förstå boken utifrån vem det är som skriver den.

Lev livet fullt ut - reaktionista.se

Att släppa taget och acceptera nuet

Eckhart Tolle beskriver hur vi kan återföra oss själva till nuet, gå in i varje situation som att den är menad att vara precis som den är och möta den i acceptans. Att frigöra sig från egot och smärtkroppen som styr vårt medvetande när vi är omedvetna. Det är också ett sätt att lära känna sig själv, på djupet. Vad är det att vara människa? Hur kan jag vara här och nu? De grundläggande principerna för medveten närvaro tydliggörs och får form.

Huvudbudskapet är att släppa taget och vara här och nu. För att maximera upplevelsen av livet. Och visst är det ändå en närvaro i nuet som vi längtar efter? Fri från morgondagens bekymmer och gårdagens ångest? Om du är nyfiken på andlighet är det här en bok som kan dra fram en hel del tanketrådar att fortsätta utforska. Jag rekommenderar att läsa någon eller några sidor för att sedan låta dem finnas med i ditt medvetna i vardagen. Att skynda sig igenom den går emot själva essensen. Ge den tid. Och som sagt, ge den en ny chans om du längre fram känner dig mer övertygad.

Har du läst den? Vad tyckte du? Hur ser du på andlighet och medveten närvaro? Berätta!

MER OM MEDITATION:

MEDITATION | kom närmare dig själv
MEDITATION | övningar för dig som vill hitta fokus

SparaSpara

Kommentera