När Volante förlag skickade mig ett paket med boken om Bullet Journal metoden i början av året dansade jag av glädje. Bullet Journal var för mig precis vad jag behövde när det kom in i mitt liv. En fusion av dagbok, anteckningsbok och kalender där jag kunde sortera mina tankar och mitt liv. När jag nu har läst boken av grundaren är jag bara än mer övertygad om att det fungerar, och jag är ju ett levande bevis på det.

Bullet Journal metoden Ryder Carroll - reaktionista.se

Kraften i handskrift

Jag har så länge jag kan minnas, sedan jag lärde mig skriva, sorterat mina tankar i skrift. Det har varit för mycket att hålla i huvudet och att skriva ur dem ur kroppen och se dem framför mig har bringat ordning i kaoset. Under min långtidssjukskrivning använde jag listor och tidsscheman för att styra upp tomma dagar med innehåll. Jag skapade rutiner som var livsnödvändiga. För att bearbeta intryck skrev jag samtidigt dagbok och för att skapa meningsfullhet satte jag upp årsmål som jag utvärderade på bloggen. När jag fann Bullet Journal metoden föll allt detta samman, i en och samma anteckningsbok.

Bullet Journal metoden Ryder Carroll - reaktionista.se

Mindfulness och medveten närvaro

Grundaren Ryder Caroll har diagnosen ADD och har på egen hand skapat metoden som ett sätt att hantera ett liv med intensiv hjärnverksamhet, för att skapa fokus och riktning. I boken beskriver han de olika delarna av Bullet Journal, underbyggt med forskning om varför det fungerar. Mindfulness och medveten närvaro är en viktig del, och att prioritera och känna in vad som verkligen är viktigt. Man kan säga att det handlar om att välja sitt liv och utifrån det göra det meningsfullt. Mycket av detta har jag fått med mig från min ACT-behandling och därmed integrerat i min Bullet Journal genom meningsfulla mål.

Bullet Journal metoden Ryder Carroll - reaktionista.se

Kreativitet och bearbetning

Kreativiteten och utsmyckningen är också en del av mindfulness, men det är som grundaren själv säger en utveckling som kan komma med tiden. Att ta sig tid och skriva ner saker, eller rita ner dem, är ett sätt att bearbeta och hinna ikapp sin vardag.

Bullet Journal metoden Ryder Carroll - reaktionista.se

Hur du gör Bullet Journal metoden

De tre delarna jag använder mig av mest är:

  • Snabbloggning
  • Kollektioner
  • Mening och mål

Den snabba loggen

Jag loggar dagen i flera steg. På morgonen skriver jag ner vad jag har att göra under dagen, både inbokade aktiviteter och uppgifter. Jag ser över veckologgen och månadsloggen om det finns utrymme för mer. Sedan prioriterar jag de tre viktigaste uppgifterna.

Under dagen kryssar jag för det jag gör, fyller på tankar som dyker upp, idéer jag vill utforska vidare. Ibland skriver jag ner som en kort dagboksanteckning eller stjärnögonblick jag möter under dagen.

På kvällen avslutar jag med att fylla i vad jag har gjort, både i den dagliga loggen och i min habit tracker. Ibland skriver jag redan då ner tankar och planer inför nästa dag så att jag slipper ha det i huvudet när jag somnar.

Bullet Journal metoden Ryder Carroll - reaktionista.se

Bullet Journal metodens kollektioner

Hur jag planerar kan du läsa mer om här. Där hittar du exempel på mina dagliga loggar, veckoplaner och månadsplaner. Jag har olika syften med dem. Det är viktigt att ha ett syfte med varje del, annars tappas lätt motivationen. Jag har månadslogg och veckoplaner mest som översikter. Det har lärt mig att uppskatta tid mycket bättre och tid relaterat till hur lång tid saker tar för just mig. Det är ett verkligt bra verktyg att ha. Det gör att livet blir snällare, när jag kan anpassa mig till det jag vet att jag hinner och orkar. Jag kan lätt se att det jag skjuter upp kanske behöver brytas ner i mindre delar, eller så är det inte något jag egentligen vill.

Bullet Journal metoden Ryder Carroll - reaktionista.se

Mening och mål blir självkännedom

Det Bullet Journal har gett mig och fortsätter ge mig mest av är självkännedom. Genom att sätta upp mål, prioritera och reflektera över vad som är viktigt och vad som inte är det, vad som är svårt och vad som är lätt, får jag en allt större förståelse för mig själv. Det gör att jag kan göra sundare val, släppa oro och stress ut i orden på pappret och se hur det faller ut. Jag kan organisera mitt liv så att jag inte blir stressad, eftersom jag kan välja bort det jag inte behöver och det som inte gör mig gott.

För en djupare ingång föreslår jag att du skaffar dig boken Bullet Journal Metoden av Ryder Caroll (obs, inte sponsrad). Boken ger forskningsbelägg för de olika delarna som metoden innehåller och förklarar grundtanken. Sen är det viktiga att du gör den till din. Anpassa den efter vad som är viktigt för dig och testa olika sätt.

*

Använder du Bullet Journal? Vad ger det dig?

2 kommentarer

  1. Använder inte Bullet journal rakt av men har däremot utvecklat egna system när jag jobbar (antingen på mitt vanliga jobb eller i olika kreativa projekt) för att hålla styrsel och ordning. Mina arbetsdagar är fyllda av många möjliga avbrott (har ofta en jourtelefon som kan ringa med akuta ärenden parallellt med att jag har patientmottagning, till exempel, eller kan få knackningar på dörren för att ge råd/konsultationer parallellt med att jag arbetar med administrativa uppgifter typ skriver intyg etc) och för mig är det superviktigt att ha ett sätt att hålla en röd tråd, hitta ett flöde och veta vad jag ska återgå till. Jobbar mycket med att dela upp arbetet i olika sjok, att ha en löpande lista där jag skriver och kryssar av saker systematiskt medan de dyker upp under dagen. papper, penna och medvetenhet om vad jag sysslar med har alltså varit en stor hjälp – så är sugen på att lära mig mer om bullet journaling och se om det är ett steg att få ännu mer ordning och kanske också i fritid och privatliv.

    • Jag tycker att det låter som att du redan använder metoden. För det allra viktigaste är verkligen att göra det på sitt sätt, hitta sin form. Jag utvecklade också egna system själv till en början. När jag hittade Bullet journal blev det bara tydligare för mig. Jag kunde renodla mina egna system med hjälp av det, och framför allt minska alla små lappar och få in allt mellan två pärmar. Det minskade också stressen av alla moment. Förstår verkligen att du behöver något sådant i ditt yrke och det låter som sagt som att du har anammat det redan. Det är ju guld värt. Det går också att använda flera bullet journals med olika teman eller syften, som t ex en på jobbet och en för privatlivet. Jag har länge tänkt ha en separat för bloggen, men är inte riktigt där än.

Kommentera