Kategori

Mål

Kategori
2018 våga vara stark - reaktionista.se

Mitt ledord för 2018 var “våga (vara stark)”. Känslomässigt och i relationer har det varit avgörande för mitt välbefinnande. Att våga vara fysiskt stark har ännu inte infriats,…