Manifest

Purple sky

Jag vill beröra.
Vidröra. Röra vid.
En framåtrörelse, en smekande vind, en omfamning.
Jag vill röra om.
Uppröra. Röra upp.
En revolution i mig,
en evolution i ditt blodomlopp.

Jag vill förlösa emotioner.

Jag vill ge insikt.
Skapa utsikt i avsikt.
Ett uttryck, ett avtryck, något som trycker ifrån.
Jag vill utforma en landningsbana
där du hittar dig själv.
Jag vill skapa kedjor av reaktioner.
Implosioner som briserar i explosioner.

Jag vill reagera i aktioner.

Jag vill öppna upp.
Bjuda in. Inbjuda.
Se mig, se dig, se oss som vi är.
Mitt uttryck som är mitt. 
Jag vill ta med dig till äventyret jag lever i.
Doften av vitsippor, ljudet av tystnad.
Vi går, vi älskar och försonas.

Jag vill skapa ett eko i generationer.

Jag vill ge rörelse. Lösgöra. Frigöra.
Ett fotografi, en text och mellanrummen.
Jag vill ge utrymme för mer.
En ärlig chans, en kastad mask.
Någon som tar vid, där jag stannar.
Ta vid, rör vid, här bredvid.

Purple sky

Tack till alla er som finns här, lämnar avtryck och låter er beröras. Varje gång någon får en känsla av det jag skriver, eller det jag skapar på andra sätt, uppfyller jag mitt syfte med varför jag gör detta. Jag vill beröra. Jag vill att du känner dig lite närmare dig själv när du är här.