IMG_9796

Äntligen uppmärksammas det. De glömda barnen. De vuxna barn som lever vid sidan av missbruket och fortsätter leva i medberoende långt efter att missbruket är aktivt.

Skammen

Det är så viktigt. Framför allt är det viktigt för att det är så många nivåer av skam i detta. Skammen som finns hos missbrukaren. Den skam som barnet tar på sig, som den anhöriga tar på sig. Skammen som finns i den yta som ska hålla allt hemligt. I samhället som inte egentligen vill veta att det här förekommer. I orden “Det är ju ändå min förälder“. I att ingen ser och uppmärksammar. Skammen som ifrågasätter om det verkligen är sant. Skammen som genomsyrar medberoendet. Skammen som äter upp en människa inifrån om hon inte får prata om det. Därför behöver vi prata om det.

Djävulsdansen – och att det inte bara handlar om alkoholism

Jag berördes djupt av det första programmet av Djävulsdansen. En serie av Ann Söderlund och Sanna Lundell. En modig satsning. En livsviktig satsning. Det jag vill tillägga är att medberoende inte behöver handla om att en nära anhörig har haft/har ett missbruk. Det kan också handla om psykisk sjukdom, fysisk sjukdom, funktionshinder, våld och övergrepp i hemmet m.m. Det är samma beteenden, samma problem, samma relationella svårigheter som uppstår som en konsekvens av att växa upp i en dysfunktionell miljö.

Hjälp och stöd

Underbart kloka Helena tipsade i samband med detta om vart du som medberoende kan få hjälp. Jag kan varmt rekommendera flera av de organisationer som nämns här.

Kommentera