Det händer varje dag. Män, ja faktiskt uteslutande män, frågar feminister och F! som parti: “Varför hatar ni män?”. Vad grundar sig denna fråga i? Vill de ha ett svar på frågan eller vill de bara provocera och föra fram sin åsikt?

Det handlar om jämställdhet och jämlikhet. Det handlar om hur makt fördelas i samhället, där den vita mannen från medelklassen står högst i hierarkin.

Andra klassens människor

Det handlar om att kvinnor värderas som andra klassens människor. Där kvinnor enbart har 86 % av männens lön. Där män väljer (kvoterar) in män i maktpositioner. Där kvinnor våldtas och domstolen (där maktens män sitter sida vid sida) bedömer att ett nej inte är ett nej. Att kvinnor får skylla sig själva för att de blir våldtagna. Det handlar om en grundläggande orättvisa i ett patriarkalt samhälle. Ett samhälle som styrs av män för män. Vi hatar inte män. Vi hatar strukturerna som säger att kvinnor är mindre värda i arbetsliv och att kvinnors kroppar är till för att behaga män.

Mansrollen

Det handlar också om männen. Den mansroll som får män att begå grova våldsbrott. Som uppfostrar män i en våldskultur där våldet rättfärdigas för att det ju hör till mansrollen. För att se de allra tydligaste exemplen, kolla på SD. Män som super och springer runt med järnrör. Som slår mot de som redan är i underläge. Är inte det nidbilden av den mansroll som hetsas fram av samhället? Mansrollen som säger att män inte ska erkänna sina misstag. Att de inte gör fel. Att de har rätt att bete sig som de vill för de är ju män. Vi hatar inte män. Vi hatar att de tvingas in i en roll som inte handlar om vilka de egentligen är.

Föräldraskapet

Det handlar om barnen. Det handlar om barn med heterosexuella föräldrar som växer upp i ett samhälle där pappa i regel tjänar mer än mamma. Därför är pappa på jobbet och mamma blir den de kan ty sig till. Därför är mamma hemma när de är sjuka, och pappa syns inte till. Därför tjänar mamma ännu mindre än pappa sen. För att hon var borta från arbetsmarknaden så länge. Sen när mamma egentligen vill skilja sig så kan hon inte det för hon har inte råd. Därför blir mamma föräldern och pappan den som jobbar. Därför tar många mammor för mycket plats i hemmet. För att det är den plats de får. Därför ser många mammor sitt eget värde i att de är mammor. För att det är den enda roll de får utan att behöva ta den. Därför förlorar pappor på att inte ta ut halva föräldraledigheten. Därför förlorar män tid med sina barn. Vi hatar inte män. Vi hatar att barn ska förlora viktiga relationer.

Män vinner på jämlikhet

Feminismen är en enkel ideologi. Det svåra är att se sin egen position i samhället. Det är ingen slump att de människor som har det bäst i vårt samhälle, de vita medelklassmännen, försöker hitta syndabockar och anklagar jämställdhetskämpar för manshat. Det är ju den lilla gruppen som har något att förlora på jämställdhet. Men de missar att de har så mycket att vinna. Ni har inte fått er position i samhället gratis. Hur många människor har jobbat hårt för att du ska ha en bra lön? Hur många har betalat skatt för att du ska få bra sjukvård? För att du ska kunna vara hemma från jobbet när du är sjuk? För att du ska kunna gå i skolan? Vad händer om hälften av samhällets invånare skulle strejka och begära högre lön? Om alla kvinnor gick ut och sa “vi tänker inte jobba förrän vi har samma lön som männen“? Hur skulle ditt liv fungera då?

Vi hatar inte män. Vi hatar de strukturer som gynnar män som diskriminerar kvinnor.

Kommentera