Jag och min studiekamrat Linus skriver vårt examensarbete i socialt arbete. Vi läser termin 6 på socionomprogrammet på Mälardalens Högskola. Vi vill undersöka känslan av sammanhang i vuxenlivet hos personer som har farit illa i barndomen. Studien består dels av en enkät och dels av intervjuer.

EDIT: Tack till alla som spred och svarade på vår enkät! På ett dygn nådde vi över 100 respondenter vilket var långt över våra förväntningar. För att kunna hantera detta inom tidsramen har vi nu stängt enkäten. Det finns fortfarande chans att vara med i intervjudelen.

For du illa i ditt hem på något sätt när du var barn? Har du några minuter över och vill svara på en enkät? Vi skulle uppskatta om du ville vara med. Du är helt anonym och dina svar används endast i forskningssyfte. 

Om du känner att du har uppnått viss distans till dina upplevelser genom bearbetning och är intresserad av att ställa upp på en timmes intervju, hör av dig till mig på wkn17002@student.mdh.se eller Linus på llr17002@student.mdh.se

Tack på förhand för din medverkan!

Sprid gärna ordet och dela detta inlägg till personer som du vet har dessa erfarenheter med sig från barndomen. Vi är tacksamma för all hjälp vi kan få!

Kommentera