Jag har flyttat till:

fridlystarum.se

Välkommen till mitt fridlysta rum - för dig, för mig och Moder Jord. En blogg om hållbar livsstil, självomsorg och medveten närvaro.